• Personalutveckling & Bemanningstjänster

EMHR erbjuder

SÖKER DU JOBB?

Lista över lediga jobb

AKTUELLT

Välkommen på frukost

Frukostsamtal om hur vi kan hjälpa dig med rekrytering och integration! Fördomar kan hindra dig – ofta omedvetet – när du ska göra rätt val i din rekrytering. I dag vet vi att företag behöver bredda sin kompetens och öka mångfalden vid rekrytering eller när de hyr in arbetskraft. Det finns många fördelar för ett ...

Läs mer

Auktoriserad vårdbemanning

Auktoriserad vårdbemanning Bemanningsbranschen optimerar vården genom att tillföra mer personal än vad som egentligen finns tillgänglig. Personalresurs Redan idag saknas det 1 400 allmänspecialister och om 15 år kommer det att saknas 30 000 sjuksköterskor i den svenska vården. Resursläkare och -sjuksköterskor från auktoriserade bemanningsföretag är ett effektivt sätt att hantera personalbristen och upprätthålla en ...

Läs mer

Flex Bemanning blir EMHR

Flex Bemanning växer och förstärker sitt erbjudande. I och med denna utveckling vill vi att det ska bli tydligare för våra kunder och medarbetare vad vi står för. Vi vill också visa att vi är ett fullserviceföretag inom bemanning, rekrytering och HR- konsultation och därför byter vi namn till EMHR.

Läs mer